โครงการเเจกเเว่นสายตาเพื่อผู้สูงวัย "ผู้สูงวัย ใส.มอง.ชัด"
เริ่มโครงการลงพื้นที่เเรกใน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา มอลลีนร่วมมือกับเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว ร่วมเเจกเเว่นสายตัวพื้นที่เเต่ละตำบล

พื้นที่เเรก เเจกเเว่นสายตา ที่วัดโคกสันติสุข ม.9 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน 1,000 อัน
สำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหา “สายตายาว มองไม่เห็นชัด” สามารถมารับแว่นได้ 1 อันต่อ 1 คน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการมองเห็นมากยิ่งขึ้น

 

บริษัท บริบูรณ์ฟาร์ม จำกัดทำกิจกรรม Creating Shared Value (CSV) ร่วมกับ โรงเรียนคลองบง - วังน้ำเขียว โดยมีครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อทำโครงการสมาธิในโรเรียน ให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม สร้างค่ายเรียนรู้ การปลูก ขยายพันธุ์ แปรรูปอะโวคาโด เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและมีรายได้เสริม